Om Stiftelsen

Clarence Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning bildades i samband med Clarence 75-årsdag 2005.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja undervisning och utbildning för yngre personer inom sjöfarts-och rederinäringen i Sverige.

Ändamålet bör företrädesvis fullföljas genom utgivande av resestipendier för att möjliggöra internationella studier - såväl teoretiska som praktiska  - utanför Sverige under 6-12 månader.

Det är önskvärt att mottagare av stipendiet har grundutbildning i Sverige samt även viss praktisk erfarenhet från rederi och/eller mäklarverksamhet.

Ett eller två stipendier utlyses årligen om vardera 50.000 kronor.

Stiftelsens styrelseledamöter är:
Bo Andersson, VD Stockholm Chartering AB
Professor Lars Gorton, Orförande
Peter Dybeck
Erik Hägg

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen står under tillsyn enligt gällande lag om stiftelser.

 

 

 

 

 

Nyheter

Ansökan om stipendier »
Ansökan med kort beskrivning av hur ett eventuellt anslag skulle användas...

Nekrolog »
Clarence Dybeck - hans minne lever länge

 

 

Sverige behöver duktiga sjöfartsmän och kvinnor.
Sjöfart är en fascinerande bransch...

Clarence Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning