Ansökningsformulär

Ansökan med kort beskrivning av hur ett eventuellt anslag skulle användas skall vara stiftelsen tillhanda senast 10 maj aktuellt år för att behandlas under majsammanträdet.

Ansökan kan sändas med brev eller e-post.

Se vidare bifogat ansökningsformulär.

 

 

Clarence Dybeck

Styrelsens ordförande

 

 

Nyheter

Ansökan om stipendier »
Ansökan med kort beskrivning av hur ett eventuellt anslag skulle användas...

 

 

 

 

 

Sverige behöver duktiga sjöfartsmän och kvinnor.
Sjöfart är en fascinerande bransch...

Clarence Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning