Ansökningsformulär

Ansökan med kort beskrivning av hur ett eventuellt anslag skulle användas skall vara stiftelsen tillhanda senast 10 maj aktuellt år för att behandlas under majsammanträdet.

Ansökan kan sändas med brev eller e-post.

Se vidare bifogat ansökningsformulär.

 

  

 

Nyheter

Ansökan om stipendier »
Ansökan med kort beskrivning av hur ett eventuellt anslag skulle användas...

Nekrolog »
Clarence Dybeck - hans minne lever länge

 

 

 

 

Sverige behöver duktiga sjöfartsmän och kvinnor.
Sjöfart är en fascinerande bransch...

Clarence Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning